top of page

Photo Albums

Zhaoka_233_edited.jpg

mongJyun & jiaRong

Zhaoka -14.jpg

yuting & anjen

Zhaoka-112.jpg

gueihao & sihsyuan

Zhaoka -76.jpg

shiuanya & yijing

DSC-73.JPG

weiluen & yushian

Zhaoka-127.jpg

one year old catch 

DSC-196.jpg

guanru & jiunlai

DSC-325.jpg

hauje & yijie

DSC-400.jpg

shengan & jiahuei

DSC-130.jpg

yanru & yidian

173.jpg

tengjiun & yushin

DSC-420.jpg

meng & yawen

127.jpg

jenyi & youshiuan

Zhaoka-206.jpg

shengyun & guan ting

Zhaoka-528.jpg

yuting & anjhen

Zhaoka -30.jpg

huaruei & hehuan

Zhaoka-25.jpg

jhihyi & shihyun

41.jpg

houtsung & yinjia

Zhaoka -454.jpg

hung & yanling

181.jpg

          jinwei & yahuei

DSC-753.jpg

jiayu & yishian

148.jpg

   jialin & peiching

Zhaoka -139.jpg

shiun & shioutung

125.jpg

jiashiou & yawen

155.jpg

guanting & peijin

Zhaoka -499.jpg

 ruei & huan

Zhaoka-35.jpg

 matt & kate

Zhaoka-259.jpg

boyong & lihuei

Zhaoka%20-21_edited.jpg

yeh & ken

Zhaoka -176.jpg

jrjiun & shinbei

Zhaoka -137.jpg

jenyi & youshiuan

Zhaoka -51.jpg

         jenyii & youshiuan

178_edited.jpg

hunglin & fangchi

122.jpg

gangyou & yiching

10.jpg

jiashiou & yawen

DSC-272.jpg

yijen & hueiwen

Zhaoka -481.jpg

lihung & shiuan

bottom of page